STORMTRIVS HEMTJÄNST - TID FÖR DIG

HUR VÄLJER DU?

För att utföra hemtjänst måste man som företag vara godkänd av Jönköpings kommun. Stormtrivs uppfyller alla krav som kommunen ställer och kan därmed garantera en hög kvalitet. När du är beviljad hemtjänst är det fritt fram att välja vilken utförare du vill. Stormtrivs tar samma pris som den kommunala hemtjänsten och fakturan skickas från kommunen.

Valet av hemtjänstutförare görs på blanketten ”Val av utförare” (pdf) från Jönköpings kommun. Blanketten hittar du här nedan för utskrift. När du har fyllt i blanketten skickar du den till Jönköpings kommun.

Ladda ner blanketten ”Val av utförare”

<h2.title id="hurvaljerdu">HUR VÄLJER DU?</h2.title>

VAD TYCKER VÅRA KUNDER?

Vi kan med gott samvete säga att vi har en stor andel nöjda kunder. Det baserar vi inte bara på vad våra kunder säger direkt till vår personal, utan också på vad våra kunder säger i undersökningar. Enligt Socialstyrelsen och undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2015” återfinns Stormtrivs bland de tio bästa utförarna i Sverige sett till kundnöjdhet.

Resultat i brukarundersökningen 2016, andel positiva svar i procent:
Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 92%
Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? 72%
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 99%
Hur nöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? 93%

<h2.title id="vadtycker">VAD TYCKER VÅRA KUNDER?</h2.title>

Våra kontor