STORMTRIVS HEMTJÄNST - TID FÖR DIG

HUR VÄLJER DU?

För att utföra hemtjänst måste man som företag vara godkänd av Jönköpings kommun. Stormtrivs uppfyller alla krav som kommunen ställer och kan därmed garantera en hög kvalitet. När du är beviljad hemtjänst är det fritt fram att välja vilken utförare du vill. Stormtrivs tar samma pris som den kommunala hemtjänsten och fakturan skickas från kommunen.

Valet av hemtjänstutförare gör du i kontakt med din biståndshandläggare på Jönköpings kommun, telefon 036-10 50 00.

<h2.title id="hurvaljerdu">HUR VÄLJER DU?</h2.title>

VAD TYCKER VÅRA KUNDER?

Vi kan med gott samvete säga att vi har en stor andel nöjda kunder. Det baserar vi inte bara på vad våra kunder säger direkt till vår personal, utan också på vad våra kunder säger i undersökningar. Enligt Socialstyrelsen och undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2020” återfinns Stormtrivs bland de tio bästa utförarna i Sverige sett till kundnöjdhet.

Några exempel från äldreundersökningen 2020 visar att:
91% av Stormtrivs kunder är sammantaget nöjda med den hemtjänst de valt
94% av Stormtrivs kunder känner förtroende för den personal som kommer hem till dem
99% av Stormtrivs kunder anser att personalen bemöter dem på ett bra sätt
89% av Stormtrivs kunder anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras
93% av Stormtrivs kunder anser att personalen utför sina uppgifter bra

<h2.title id="vadtycker">VAD TYCKER VÅRA KUNDER?</h2.title>

Våra kontor