HÅLLBAR OCH SKONSAM STÄDNING

Nyckeln till vår framgång är ett ständigt kvalitetstänk som genomsyrar alla delar av Stormtrivs verksamhet, från internutbildning till valet av städprodukter. Ju högre kvalitet vi håller, desto bättre är det för miljön. Miljön är extremt viktig för oss och vi försöker minska vår inverkan på miljön på alla sätt vi kan. Vi använder så många miljömärkta produkter som möjligt och vi minskar ständigt användningen av kemikalier. Sedan en lång tid tillbaka är vi miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas, vilket är ett bevis på att vi verkar för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.

MILJÖPOLICY STORMTRIVS

  • I vårt dagliga arbete skall vi främja metoder och arbetssätt som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling och vi strävar efter att göra ständiga förbättringar avseende vårt miljöarbete.
  • Vår största miljöpåverkan är kemikalieanvändning och resor i tjänsten och vi arbetar därför kontinuerligt för att miljöanpassa dessa delar.
  • Vi arbetar aktivt för att öka personalens miljömedvetenhet och kompetens inom miljöområdet.
  • Inom Stormtrivs följer vi självklart gällande miljölagstiftning och vårt mål är att överträffa miljökrav som ställs på oss.

 

VI ANVÄNDER MIKROFIBERPRODUKTER

För bästa resultat använder Stormtrivs mikrofiberprodukter från t ex Duotex® och VIKUR. Mikrofibrerna drar till sig smuts och bakterier likt magneter helt utan kemikalier, vilket ger ett överlägset städresultat vid torr-, fukt- och våtstädning. Vinsten för dig är att det blir renare och mer hälsosamt jämfört med traditionella städprodukter. Dessutom gör mikrofiberteknologin det enklare för våra medarbetare att utföra jobbet.

VI ANVÄNDER MIKROFIBERPRODUKTER

KOLL PÅ KEMIKALIERNA

Överdosering och överanvändning av kemikalier är dessvärre ett vanligt problem i dagens samhälle. På Stormtrivs försöker vi därför minimera antalet kemikalier och vi har under senaste åren minskat användningen kraftigt, i vissa fall upp till 80-90%. Istället förlitar vi oss till stor del på vanligt vatten och effektiva städprodukter. Om vi måste använda kemikalier så doserar vi alltid via doseringsmaskiner för att få exakt rätt mängd.

KOLL PÅ KEMIKALIERNA

ULTRARENA FÖNSTER

Dricksvatten är nödvändigt för många saker i livet, men inte för fönsterputsning. Resultatet blir betydligt bättre med ultrarent vatten. Genom att vi själva tar bort alla mineraler från dricksvattnet förbättrar vi slutresultatet och vi behöver inte använda kemikalier. Avsaknaden av mineraler och den låga ytspänningen i vårt ultrarena vatten gör dessutom att du slipper fula prickar och ränder på dina fönster.

ULTRARENA FÖNSTER

STORMTRIVSSKOLAN

På Stormtrivs genomgår alla nyanställda en grundläggande internutbildning, Stormtrivsskolan. Utbildningen spänner över allt från effektiva städmetoder till bra kundbemötande och är en förutsättning för att vi ska kunna göra våra kunder nöjda, oavsett uppdrag.

STORMTRIVSSKOLAN

Våra kontor